ก้าวขึ้นสู่เลขานุการมืออาชีพ เบอร์หนึ่ง ยุคใหม่

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

หลักการและเหตุผล

          เลขานุการ เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญยิ่ง เพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น เลขานุการจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  ตลอดถึงการบริหารความสัมพันธ์ในการทำงานกับบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร หรือบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า / ผู้มาติดต่องานโดยทั่วไป  ให้ได้รับความพึงพอใจและงานบรรลุถึงผลสำเร็จตามที่วางไว้

           หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเป็นเลขานุการมืออาชีพทำงานได้คล่องตัวเป็นที่รักและไว้วางใจของเจ้านาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของเลขานุการมืออาชีพที่ถูกต้องเหมาะสม ทันยุคทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้งาน และภารกิจต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้เห็นบทบาท และหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างได้ผล

3.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะ และสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพ

 
หัวข้อการอบรม

 1. ทำความรู้จักกับงานเลขานุการ
 •  เลขานุการคือใคร  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  จรรยาบรรณ และคุณสมบัติของเลขานุการ
 •  เสน่ห์ของงานเลขานุการคืออะไร
 •  Smart  Secretary
 •  ข้อดี - ข้อเสีย ของงานเลขานุการ
 
 2. เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
 •  การวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างเหมาะสม (เทคนิคแผน 4 จุดสำหรับวางโครงงานเขียน)
 •  หลัก 7’C การใช้ภาษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลการสื่อสารเชิงธุรกิจ

 3. การบริหารเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Effective Time Management)
 •  80/20 กฏการทำงานแบบพาเรโต (จัดการงานให้ลุล่วงในเวลาที่สั้นที่สุด)
 •  วิธีจัดระเบียบแต่ละวัน และวิธีการวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
 •  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 •  การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
 •  การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ IQ + EQ
 •  ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

 4. ศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงาน
 •  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 •  เรียนรู้คนต่างวัย คนต่าง GEN  และรวมถึง รู้จัก รู้ใจ และเป็นที่รักของผู้บริหาร ด้วย DISC Model
 •  ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร
 •  การประสานที่มีประสิทธิภาพ
 •  ความคาดหวังของผู้ติดต่อที่ประสานงานด้วย
 •  ปัญหา และอุปสรรคในการประสานงาน

 5. การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Improvement)
 •  การพัฒนาบุคลิภาพภายนอก
 •  ความประทับใจเมื่อแรกเห็น (First Impression)
 •  มารยาททางสังคม  ปรับตัวได้เมื่อเข้าสังคม 

 

รูปแบบการอบรม
 • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง


 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line : 0966695554 / dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้