public

พบกับหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2023 ได้  ทุกหลักสูตร สามารถจัดอบรมในองค์กรของท่านได้

New
Best Seller

เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ยืนยันเปิดอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เทคนิค การเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (สำหรับลูกหนี้การค้า)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HO-REN-SO

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

he Transition for Changes in the APQP 3rd edition & Control Plan 1st edition manuals

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ยืนยันจัดอบรม เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,500.- (ราคาปกติท่านละ 3,900

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 มีตัวอย่าง : คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดี กรรมการสหภาพฯและกรรมการลูกจ้าง ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 40 มอบให้ “ ฟรี”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 5 ลดเพิ่มอีก 3,900.- ทันที

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

Train the Trainer

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 (อบรม 2 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,800 ฿7,800
 

 

New
Best Seller

สมัคร 5 ลดเพิ่มอีก 3,900.- ทันที

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ส่วนลดพิเศษ สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น. อบรม Online by Zoom

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,500 ฿2,500
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,000 ฿4,000
 

 

New
Best Seller

Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics เชิงพรรณนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,500 ฿4,500
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 5 ลดเพิ่มอีก 3,900.- ทันที

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 5 ลดเพิ่มอีก 3,900.- ทันที

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ยืนยันอบรม การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับ ISO ทุกระบบ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,000 ฿4,000
 

 

New
Best Seller

ยืนยันอบรม เตรียมความพร้อม.... ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ ห้ามพลาด !!!

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,000 ฿4,000
 

 

New
Best Seller

ยืนยันอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,900 ฿1,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

หลักสูตรน่าสนใจ

Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้