New
Best Seller

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการพัฒนางานในองค์กร ตามหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (PDPA in Action)

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 สมัคร 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,700 บาท

Share

วันที่  28  มิถุนายน   2567    สมัคร  3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,500  บาท

 

หลักการและเหตุผล

          ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา โดยได้กำหนดให้องค์กร ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ติดต่อประสานงาน หรือแม้แต่พนักงาน เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของบุคคลต่างๆ นี้ รวมถึงจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ในอันที่จะไม่ทำให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย อันส่งผลให้องค์กร หรือ ผู้ประกอบการ จะต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น องค์กร หรือ ผู้ประกอบการ จึงควรที่จะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยสอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ผลจริง

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :   

·        ทำความเข้าใจหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศต่างๆ ที่มีการบังคับใช้ (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA)

·        ทำความเข้าใจบทบาท-หน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

·        ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลในองค์กรเพื่อให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

·        ตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดความเหมาะสมถูกต้องจากวิทยากร


หัวข้อการเรียนรู้ : เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ( 6 ชั่วโมง)

·      Update การบังคับใช้กฎหมาย PDPA ในประเทศไทย และความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย

·      ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) 2 แบบ ตามที่กฎหมายกำหนด

·      บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA

·      สิทธิ 8 ประการพร้อมแนวทางการจัดการสิทธิ ของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

·      หน้าที่ และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ของ ผู้ควบคุมส่วนบุคคล ผู้ประมวลผล-ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

·      หลักการจัดการความยินยอมและฐานทางกฎหมายที่ใช้อ้างอิง

·      ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis)

          (1)  ฐานการประมวลผลข้อมูลคืออะไร

          (2)  ฐานการประมวลผลข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป

          (3)  ฐานการประมวลผลข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

·      หลักการจัดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

·      หลักการส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ และบริษัทในเครือธุรกิจ

·      โทษตามกฎหมาย 3 แบบ (โทษทางแพ่ง, โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง)

·      สรุปข้อควรปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

 

วันและระยะเวลาการเรียนรู้ :

·      อบรม 1 วัน (จำนวน 6 ชั่วโมง) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 
กลุ่มเป้าหมาย :

·      พนักงานทุกระดับ

·      ผู้ประกอบการที่สนใจ และกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

 
วิทยากร :  อาจารย์ประพนธ์  กิจอำไพวงศ์    (วิทยากรและที่ปรึกษากฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล)

·      ผู้สอนหลักสูตรและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับการรับรองจาก สคส.

·      นักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5 และ 6 รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้