New
Best Seller

การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ SPC: Statistical Process Control

คุณสมบัติสินค้า:

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-16.00 น..

Share

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการบริการ หรืออุตสาหกรรมการผลิต การควบคุมเชิงสถิติ ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถ้าต้องทำการยืนยันคุณภาพหรือความถูกต้องด้วยการตรวจสอบ 100% หรือ 200% รับรองได้ว่า ล่าช้าไม่ทันการส่งงานต่อลูกค้า และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างมากมายรวมถึงในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรที่นำสถิติมาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตก็ยังพบปัญหาต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าว เช่น

·        เลือกใช้เครื่องมือทางสถิติยังไม่ถูกต้อง

·        วิเคราะห์สัญญาณ(Signal) เชิงสถิติไม่เป็น

·        เลือกใช้ Control Chart ไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน

·        วิเคราะห์หรือประเมิน Cp, Cpk, Pp, PPk ไม่ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นทักษะในการบริหารจัดการในเรื่องการใช้เครื่องมือในเชิงสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการได้โดยบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

 

·        ลูกค้าไว้ใจและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร

·        ลดต้นทุนจากการตรวจสอบ

·        ป้องกันปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งทำให้ช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายได้

ดังนั้นการเรียนรู้หลักสูตรนี้อย่างถ่องแท้และฝึกฝนตนเองจนเกิดเป็นทักษะที่ดี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้รับผิดชอบงานในลักษณะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

·      มีความรู้เกี่ยวกับ SPC ตามแนวทางของมาตรฐานสากล (AIAG)

·      ประยุกต์ใช้ Control Chart ได้

·      อ่านค่า Control Chart เป็น

·      รู้จักอาการ Out of Control Signal

·      ศึกษาและประเมิน Cp, Cpk, Pp, PPk ได้อย่างถูกต้อง

·      มีความเข้าใจตรงกันกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่เกี่ยวข้อง

·      สามารถประสานงานกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจตรงกันและสัมฤทธิ์ผล

หัวข้อเรียนรู้ :   

·      ความสัมพันธ์ระหว่าง SPC กับ ISO/TS16949:2009

·      ความสัมพันธ์ระหว่าง SPC กับ APQP, FMEA, Control Plans, MSA and PPAP

·      ความสัมพันธ์ระหว่าง SPC กับ CSR (Customer Specific Requirements)

·      พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสถิติ

·      ความเข้าใจเกี่ยวกับค่า X-bar, R, Sd, Sigma

·      แผนควบคุม (Control Chart)

·      การเลือกใช้ Control Chart

·      การคำนวณ UCL, CL, LCL

·      การอ่านค่าและการตีความ

·      ค่า X-bar กับค่า R นั้น สำคัญแตกต่างกันอย่างไร

·      การประเมินความสามารถของกระบวนการ Cp, Cpk, Pp, PPk

·      ความแตกต่างของ Cp, Cpk, Pp, PPk

·      ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ระยะเวลา: ระยะเวลา 1 วัน

ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย :

·      ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์,อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์,อุตสาหกรรมอื่นๆ

·      วิศวกรทุกส่วนงาน

·      หัวหน้างานQC/QA, R&D, New Model

·      ช่างเทคนิค

·      บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน

 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้