New
Best Seller

เทคนิคการเป็น QMR

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Share

หลักการและเหตุผล

          QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน และดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

          หลักสูตร “เทคนิคการเป็น QMR” ช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR

2.      เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตาม  มาตรฐานสากล

3.      เพื่อให้ QMR สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

หัวข้อการฝึกอบรม

1.       บริบทองค์กร 4 Context of the organization

-          การคัดเลือกตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

-          การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-          คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง

-          การเขียนบริบทองค์กร

2.       การเป็นผู้นำ 5 Leader ship

-          บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง

-          การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Quality Management Committee

3.       การจัดทำแผนและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 6. Planning

-          การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy และการสื่อสาร

-          การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target

-          การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

-          การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี

4.       กิจกรรมสนับสนุน 7. Support

-          การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan

-          บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง

-          การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และการเขียน JD / Organization

5.       เทคนิคการจัดทำคู่มือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 8.Operation

-          องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้

-          ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร

-          เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร

6.       เทคนิคการจัดทำ  Internal Quality Audit  9.Perfomance

-          Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่ QMR จะทำการอนุมัติ

-          QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit

-          การออก  CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร / เทคนิคการเขียน CAR

-          การปิด CAR/PAR ต้องทำอย่างไร ปิดได้จริงหรือ QMR จะพิจารณาอย่างไร

-          การจัดทำรายงานทบทวนโดย Management Review

-          หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร

-          อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review (Review Input)

-          สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร (Review Output)

-          QMR จะต้องทำอย่างไร หากมีคำถามจาก Top Management

-          การจัดทำรายงานทบทวนโดยฝ่ายบริหารและการจัดเก็บ และแจกจ่าย

7.       การเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก Certified Body 10.Impronement

-          QMR ต้องวางแผนในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอกอย่างไร

-          ตัวอย่างแผนการตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อรับรองระบบ

-          หลักสำคัญและหัวใจที่จะทำให้ผ่านการตรวจสอบจาก Certified Body

-          หลักปฏิบัติในระหว่างการตรวจสอบจาก Certified Body ที่ QMR ควรรู้

-          หากได้รับ CAR/PAR จาก Certified Body, QMR จะต้องทำอย่างไร

-          เทคนิคการปฏิบัติเพื่อให้ปิด CAR/PAR และได้การรับรองระบบ

-          การรักษาระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นทำอย่างไร

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)     1 วัน  (09.00-16.30)

รูปแบบการอบรม (Methodology)
      - บรรยาย ถาม-ตอบ 50 %

-     Work shop 40 %

-     VDO 10 %

 

 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้