New
Best Seller

ยืนยันอบรม การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

คุณสมบัติสินค้า:

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Share

หลักการและเหตุผล

           ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จำเป็นต้องปรับกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถตั้งรับหรือดำเนินการเชิงรุกที่สอดรับกับปัจจัยภายนอก และยังต้องบริหารปัจจัยภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำของทีมงานอย่างมาก ในการบริหารงาน จำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจ มีกำลังใจที่จะกระตุ้นความเป็นผู้นำในตนเองให้ได้อย่างถูกต้องและอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างและรักษาระดับภาวะผู้นำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นทักษะภาวะผู้นำ ที่นำตนเองได้เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพราะ ผู้บริหารระดับต่างๆเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กร พัฒนาทีมงาน จัดระบบในกระบวนการทำงาน และสร้างแรงจูงใจพนักงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่จะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมทั่วไป

 
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1.         เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของภาวะผู้นำยุคใหม่ที่นำตนเองได้

2.         เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3.         เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

4.         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมาตรฐานของภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

            
ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.30 น.)  

หัวข้อการสัมมนา
        -   ผู้นำและภาวะผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
         -   ทำไมถึงต้องเป็นแบบอย่างของความเป็นภาวะผู้นำ
             Workshop : Leadership Problem          
            -   วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นำ
            -   Role Model : ถอดรหัสคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership)
            -   เทคนิคการนำตนเอง – แนวคิด
            -   เทคนิคการนำตนเอง – พฤติกรรม
            -   บทบาทที่สำคัญของความเป็นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
                 -   การพัฒนาภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร
                 -   ผู้นำที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา
                     Workshop : Leadership Analysis 
            -   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ
                 -    คุณสมบัติพิเศษของผู้นำยุคใหม่
                 -    สุดยอดผู้นำยุคใหม่ (การเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่)
                Workshop : Leadership Solution
สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท
 

ผู้เข้าฝึกอบรม
เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร
 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
            - การบรรยายแบบ Active Learning
            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)
            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
            - สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ
 
 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com


การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้