New
Best Seller

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

คุณสมบัติสินค้า:

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

Share

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

หัวขัอการอบรม

1.         ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?                  

2.         บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

3.          ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้

- การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

- ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

- คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง  

 4. ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท            

5. การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )          

6. อำนาจในการต่อรอง

7.. ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                                  

8. เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                               

9. กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

10. ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ

11. กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                    

12. หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

13. พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม          ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-

1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย“เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”

3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

 
กำหนดการฝึกอบรม  เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และ กฎหมาย พ.ร.บ.การทวงหนี้

                                                                  

        เวลา                                       รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)                                                                 

9.00 – 10.30 น.                              ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?                                                                                        Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical

                                                       บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

                                                       ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้                                                   

                                                      - การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                                       - ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                                       - คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

10.30 – 10.45 น.              ********     Coffee break              ********                                                                 

10.45 – 12.00 น.                            ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท                                               

                                                       Role – Play การรับมือกับลูกหนี้ 3 ประเภท 

12.00 – 13.00 น.              ********      พัก เที่ยง               ********                                                                  

13.00 – 14.30 น.                            การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )                                        
                                                     อำนาจในการต่อรอง

                                                    ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                       

                                                    เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                                       
                                                    กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

                                                    ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ             

14.30 – 14.45 น.              ********      Coffee break               ********                                                                               

14.45 – 15.30 น.                            กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                                                       * หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้
                                                  * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม

                                                    ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

15.30 – 16.00 น.                             Post – Test   

********************************                

 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้