New
Best Seller

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติสินค้า:

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

Share

หลักการและเหตุผล

                ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....  

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :

1.       มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

2.       เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

 

เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร

1. พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

>  ปัจจัยการผลิต (Input)     

>  กระบวนการผลิต (Process)

>  ผลผลิต (Output)

2.  การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

> ประเภทของการพยากรณ์

> ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า   

3.  การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ    

>  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต

>  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

>  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต

4.  การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ   

>  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)        

>  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

5.  เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

> ระบบ MRP                                                 

> ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

6.  กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)  

>  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)

>  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม       

7.  กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน

>  การจัดตารางการปฏิบัติการ

>  การกำหนดภาระงาน

>  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

8.  การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง

9.  สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน                


แนวทางการเรียนรู้ : 

   บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)   

   ถาม-ตอบ (Question & Answer)                                            

   เรียนรู้จากกรณีศึกษา

   กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้     กลุ่มเป้าหมาย :    วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน  หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต  

 

 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้