New
Best Seller

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยหลัก HO REN SO

คุณสมบัติสินค้า:

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

Share

 วิทยากร  ดร.ณรงค์  ตู้ทอง


 หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการทำงานที่ต้องอาศัยการสื่อสารในการทำงานเพื่อให้ผลของงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่งในองค์กรที่ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อการทำงานอย่างมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน     ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากเพราะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศและการประสานงานที่ดี การสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรญี่ปุ่น ที่ต่างคุ้นเคยคือ HO REN SO แต่การสื่อสารนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่บริษัท โรงงาน และองค์กร หรือหน่วยอื่นๆ สามารถนำเอาความรู้ ทักษะ ไปประยุกต์ใช้ได้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรเพื่อลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร และช่วยสร้างสัมพันธภาพทีดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยรวมส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพอใจสูงสุด

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของ HO REN SO

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการประสานงานและการสื่อสารที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       เพื่อให้ผู้อบรมสามารถ HO REN SO นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HO REN SO

5.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้ที่เหมาะสมในหลักการ HO REN SO

 
หัวข้อการอบรม

1.       ความหมาย และความสำคัญของ HO REN SO

2.       แนวคิดเกี่ยวกับ HO REN SO หลักการทำงานแบบ HO REN SO และการนำมาใช้ทำงาน

3.       กระบวนการรายงาน (HO) โดยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เทคนิคในการสรุปรายงาน ลักษณะการรายงานที่ดี

4.       เทคนิคการสื่อสารแบบ (HO) ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.       กระบวนการประสานงาน (REN) โดยการใส่ใจผู้ปฏิบัติงาน วิธีการติดต่อประสานงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ

6.       เทคนิคการสื่อสารแบบ (REN) ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.       เทคนิคและกระบวนการปรึกษา (SO) เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน วิธีและขั้นตอนการปรึกษาหารือ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

8.       เทคนิคการสื่อสารแบบ (SO) ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.        การประยุกต์ใช้ HO REN SO ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตการทำงานประจำวันสไตล์ญี่ปุ่น 


ระยะเวลาอบรม

- 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้