THE STRONG HR FOR NON-HR

คุณสมบัติสินค้า:

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

หลักการและเหตุผล

          หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานทุกฝ่ายควรทราบ เนื่องจากบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่หน้าที่ของฝ่าย HR เพียงอย่างเดียว หากแต่ในหลักการบริหารยุคใหม่นั้นผู้บริหารในทุกๆ ฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR เพื่อทำงานร่วมกับฝ่าย HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพูดคุยกันอย่างเข้าใจในภาษาเดียวกัน และจะทำอย่างไรให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่ดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

          เป็นคำถามที่ต้องการหาคำตอบจากทุกองค์กรที่เน้นและได้เห็นความสำคัญของการดูแล รักษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ้ฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เริ่มเข้ามาทำงานจนถึงได้ออกจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ทุกองค์กรก็จะต้องพยายามสร้างหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ถูกความต้องการระหว่างนโยบายขององค์กรกับแนวทางหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาพนักงานในองค์กรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านต้องพยายามเสาะแสวงหาเครื่องมือหรือระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา(HRM+HRD)ทั้งระบบทั้งองค์กรที่จะขับเคลื่อนตอบรับทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างแข็งแรง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.      เรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ  สำหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหัวหน้างานทุกฝ่าย  ซึ่งจะสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารและประสานงานกันอย่างเข้าใจมากขึ้น

2.       มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร  ว่าทำอย่างไรให้แข็งแรงมีความยั่งยืน

3.         เข้าใจในระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ถึงวิธีการ รูปแบบใดที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์กร

4.       ตรวจสอบ ปรับปรุง และสามารถสร้างระบบทรัพยากรบุคคลให้แข็งแรง และยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

           
หัวข้อกาอรบรม

1)        THE STRONG HR REGULATION

- อะไรคือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

2)        THE STRONG HR CONNECTIVITY

          - ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ที่ควรทราบของหัวหน้าฝ่ายใน HR
          - บทบาทของผู้ที่รับชอบในฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับหัวหน้าฝ่าย

          - ประโยชน์ที่หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆได้รับจากการบริหาร HR

3)        THE STRONG HR FORMAT (HRM+HRD)

4)        THE STRONG HR PARADIGM CONCEPT

5)        THE STRONG HR PATTERN

6)        THE STRONG HR DIRECTION TO THE ORGANIZATION

7)        4 DIMENSION PROCESS FOR THE STRONG HR
      - COMPETENCY MODEL
      - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
      - PEOPLE &TEAM MANAGEMENT
      - ORGANIZATION DEVELOPMENT

8)        6+2 THE STRONG HR BLUEPRINT  (COMPETENCY BASED)

9)        6+2 THE STRONG HR IMPLEMENTATION

10)    THE STRONG HR STRATEGIC DIRECTION  (COMPETENCY PEOPLE STRATEGY)

11)    Workshop : THE STRONG HR CHECK UP

12)    Workshop : THE STRONG HR SET UP

   
ผู้เข้าฝึกอบรม

หัวหน้างานทุกฝ่ายและทุกระดับในองค์กร

 
วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม 
1)        บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2)        การอภิปรายร่วม และกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม

3)        Workshop ระดมความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์กับสถานการณ์จริง

สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 


 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้