การจัดทำ Job Description และการนำไปใช้ในงานแบบมืออาชีพ (Effective Job Description & Implementation)

คุณสมบัติสินค้า:

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วันจันทร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2567    เวลา 09.00-16.00 น. 

วัตถุประสงค์ :

หลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดย :

(1)    เข้าใจความสำคัญของ Job Description องค์ประกอบที่ควรจัดทำ                                      รวมทั้งแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ในงาน HR  

(2)    เรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์งานและจัดทำ Job Description                                และการระบุข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของ Job Description ที่สามารถนำไปใช้ในงาน HR                       ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  พร้อมฝึกปฏิบัติการเขียน Job Description ตามที่กำหนด

(3)    ประยุกต์ใช้แนวคิดและตัวอย่างของ Job Description ที่ได้เรียนไปใช้กับการทำงานจริงได้ พร้อมกับรับข้อแนะนำจากวิทยากรเพื่อการปรับปรุง Job Description ที่องค์กรใช้ในปัจจุบัน  

 

กำหนดการและเนื้อหา : สำหรับ  1 วัน  ( 6 ชม.)

 

เวลา                       กิจกรรม

 

08.30-16.00 น.            +  ความสำคัญของ Job Description

+  การนำ Job Description ไปใช้ในงานบริหารงานบุคคล

                                           -  การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) 

                                           -  การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) 

                                           -  การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training & Development)    

-  การจัดทำ Skills Matrix หรือ Competency   เพื่อประเมินผล                    การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)  เป็นต้น 

+  ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ Job Description

+  ความแตกต่างระหว่าง Job Description และ Functional Description

+  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อจัดทำ Job Description      

                                      -   แนวทางการวิเคราะห์งานอย่างง่าย

                                           -   ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์งานตามตัวอย่างที่กำหนดให้

                             +  ส่วนประกอบที่ควรมีของ Job Description

                                      -   ชื่อตำแหน่ง และสังกัด

                                      -   หน้าที่รับผิดชอบอย่างย่อ

                                      -   หน้าที่รับผิดชอบ

                                                     + หน้าที่งานหลัก

                                                     + กิจกรรมงานหลัก

                                      -   ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจกรรมงานหลัก

                                      -   รายการความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมตามตำแหน่ง

                                      -   ขอบข่ายของความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมตามตำแหน่ง

                                      -   ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงานสองระดับ  

                                       -   คุณสมบัติตามตำแหน่งงานอย่างอื่น เช่น ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น  

+  ขั้นตอนการจัดทำ Job Description  

                                        -   กำหนด/ทบทวนหน้าที่ของตำแหน่งงาน

                                           -   วิเคราะห์งานและกำหนดหน้าที่งานหลัก/หน้าที่งานรอง

                                           -   กำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังจากหน้าที่งาน

                                           -   กำหนดตัวชี้วัดผลงาน และตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)

                                           -   กำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานตามหน้าที่งาน              

                                              พร้อมฝึกปฏิบัติและข้อแนะนำในการนำไปปรับใช้งาน

                            +  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ Job Description                                        พร้อมข้อแนะนำในการแก้ไขสำหรับ HR และหัวหน้างานที่จัดทำ

       +  สรุปการเรียนรู้

 

กลุ่มเป้าหมาย :

หลักสูตรนี้ เหมาะกับองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยผู้เข้ารับการอบรมที่สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้แก่

·      HR ทั้งมือใหม่และที่มีประสบการณ์                                          

·      หัวหน้างานและผู้จัดการทั้งมือใหม่และที่มีประสบการณ์

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์การต่อไป

 

วิธีการฝึกอบรม :

วิธีการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการบรรยายในชั้นเรียน การวิพากษ์ตัวอย่าง และการฝึกปฏิบัติ โดยประกอบด้วย 

o  บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)                                                 

o  ศึกษาตัวอย่าง Job Description พร้อมวิพากษ์ข้อด้อยที่ควรทำการปรับปรุง พร้อมตัวอย่าง Job Description และ Functional Description ที่วิทยากรแนะนำให้องค์กรได้นำไปปรับใช้

o  ฝึกปฏิบัติการเขียนเนื้อหา Job Description   

o  อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร

o  สรุปเนื้อหาและเทคนิคเพื่อนำไปต่อยอดใช้งาน  

 

 
 
 
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้