การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning )

คุณสมบัติสินค้า:

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วัตถุประสงค์:  


1.เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานเห็นโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.     เพื่อให้เข้าใจการเชื่อมโยงปัจจัยพื้นฐาน Competency ในการจัดทำ Career Path และ Succession Planning

3.    สามารถวิเคราะห์หา Successor และจัดทำ Succession Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ

4.    สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนด ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.     ความหมายและองค์ประกอบของการออกแบบ Career Path และ Succession Planning

2.     ประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

3.     ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Career Path กับ Succession Planning

4.     สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัวเบื้องต้นในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

5.       รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

6.       ขั้นตอนในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

7.       การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) ตามหลัก 3 R (The right man, The right job, The right time) 

8.       การวิเคราะห์หา KPI และ Competency ตามสายอาชีพ (Career Path) 
o  การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร 

o  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน(Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน

ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

o  การวิเคราะห์หาตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ต้องการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

o  Competency และความสัมพันธ์ในการทำ Training Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency

9.       ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Planning เชื่อมโยงกับ Career Path

10.   การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานเป้าหมาย...จุดเริ่มต้นของการจัดทำ Succession Planning (Critical  Position)

11.   การกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่ง (Successor)

12.   วิธีการประเมินและคัดเลือก Successor ตามเกณฑ์ KPI, Competency, ประสบการณ์ และความเหมาะสม

13.   การจัดทำแผนการพัฒนาความสามารถของของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Training Road Map for Successors)

Workshop : การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร 

      การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

      ฝึกปฏิบัติออกแบบ Career Path ตามสายงานและโครงสร้างองค์กร

      ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาตำแหน่งงานเป้าหมาย (Critical  Position)

  

วิธีการฝึกอบรม

-   การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

-   อภิปรายกลุ่ม

-   กรณีศึกษา (Case Study) และ ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

เหมาะสำหรับ

•   ผู้บริหารองค์กร  หน่วยงาน  หัวหน้างาน

•   หน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้