New
Best Seller

เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 09.00-16.00 น. Online by Zoom

Share

หลักการและเหตุผล

         การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนการเรียนรู้  โดยการ Coaching การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสาร การฟัง ซึ่งเป็นล้วนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างจริงจัง

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี

2.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน อันจะทำให้การสอนงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

1.      ความสำคัญของการสอนงาน OJT.

2.      การสอนงานแบบต่าง ๆ

3.      ความแตกต่างระหว่างบุคคล

4.      จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

5.       บทบาทหัวหน้างานที่มีต่อการสอนงาน OJT.

6.      กระบวนการสอนงาน OJT.

a.      การหาความจำเป็น ออกแบบหลักสูตร จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการสอน การประเมินผล และการสอนซ้ำ

7.      การออกแบบหลักสูตร

a.      การกำหนดและวิเคราะห์เนื้อหา

b.      การวิเคราะห์ผู้เรียน

c.      การกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหา

8.      การจัดทำแผนการสอน

9.      หลักการสอนงานที่ประสบความสำเร็จใน 5 ขั้นตอน

10.  คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สอนงาน OJT

11. การใช้ภาษาและการสื่อสารสำหรับการสอนงาน

12.  เทคนิคการสอนงานแบบ OJT. อย่างมืออาชีพ

13.  ความล้มเหลวของการสอนงาน

14.  การติดตามและวัดผลการสอน

 

กลุ่มเป้าหมาย
         หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้สนใจทั่วไป
วิธีการอบรม
           บรรยาย / Workshop / Role Play


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้