New
Best Seller

กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์

คุณสมบัติสินค้า:

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น

Share

หลักการและเหตุผล

          ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีที่รุนแรงส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรซึ่งปัจจุบันโลจิสติกส์มีบทบาทอย่างมากในการเติบโตของประทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ แนวคิดกลยุทธ์ที่สามารถนำกลยุทธ์ไปใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่สุดแล้วก็คือการทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ตํ่าที่สุด

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้กลยุทธิ์การจัดการโลจิสติส์ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการจริงได้

2.       เพื่อนำแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นสากล

3.       เพื่อให้เข้าใจและสามารถลดความสูญเปล่าในเรื่องกลยุทธิ์การจัดการโลจิสติส์

4.       เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) โดยการกำหนดคุณค่าของลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

5.       เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนที่ดี (ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร) ในองค์กรหัวข้อการฝึกอบรม


1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

• แนวคิดระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

• กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์

• จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

2 กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

• การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

• การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

• การจัดการขนส่ง (Transportation Management)

• การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management)

• การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)

• ระบบสารสนเทศ (Information System)

• เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)

3. ต้นทุนโลจิสติกส์

• โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

• วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ

• มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

• แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่

• แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา

• ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธิ์สู่การปฏิบัติ

5. กรณีศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม : ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงาน

 
รูปแบบการอบรม : ทฤษฎี 40 % และปฏิบัติ 60%

 
 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 


รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)


ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้