New
Best Seller

การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA Value Analysis and Value Engineering Management

คุณสมบัติสินค้า:

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น

Share

 หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น องค์กรสวนใหญ่ได้พัฒนาระบบคุณภาพให้สมํ่าเสมอและมีความต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติ แต่ความท้าทายอย่างยิ่งคือการพยายามเพิ่มคุณค่า (Value) ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยให้ต้นทุนตํ่ากว่าคู่แข่ง การเลือกเทคนิคเพิ่มคุณค่าที่มีความหลายหลาย เพื่อนําไปสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือปรับปรุงงานเดิมตามความเหมาะสมให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วขึ้น ดังนั้นคนในองค์กรจําเป็นต้องมีความรู้หลักการบริหารการจัดการคุณค่า ( Value Management ; VM) อาทิเช่น คุณค่าการทํางาน (Value Functional) ด้วยการแจกแจงหน้าที่และระบุความรับผิดชอบที่เหมาะสมและสามารถลดความสูญเสยในขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ ทั้งยังช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรหรือต้นทุนให้ใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วยดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการวิเคราะห์คุณค่า (Value Analysis และ Value Engineering : VA-VE) เพื่อศึกษารายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

          จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งและถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนําไปสู่ความสำเร็จขององค์กร และจะนํามาซึ่งการลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปรับปรุงงานแบบ VA/VE

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวขั้นตอนการทำ VA/VE ได้อย่างถูกต้อง

3.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ VA/VE ในการทำงานของพนักงานในองค์กร

 
หัวข้อการอบรม

1.       ประวัติและความเป็นมาของ VE/VA กับการลดต้นทุนโดยกิจกรรม Cost Down และ Cost Reductionต่างกับ VE/VA อย่างไร

2.       การทำ Benchmarking กับการทำ Tear Down ต่างกัน อย่างไร และมีประโยชน์กับการทำ VE/VA อย่างไร

3.       แก่นแท้ของการทำ VE/VA ที่ทำให้เกิดแนวคิดที่ท้าทายและนำไปสู่ Maximize Value คือการใช้สมการ ความสัมพันธ์ของ (V = F/C )

4.       เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรม VE/VA

5.       ขั้นตอนที่สำคัญ 7 ขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรม VE/VA

6.       ขั้นตอนที่เป็นแก่นแท้สำคัญ 2 ขั้นตอนในการทำกิจกรรม VE คือ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์หน้าที่ “Function“ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ คำนาม + คำกริยา กับขั้นตอนที่ 4 การจัดทำแผนงานการปรับปรุง “Kaizen” ของผลิตภัณฑ์

7.       คุณค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ VE/VA ในแต่ละช่วงเวลาของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

8.       ความเชื่อมโยงของโครงสร้างต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับแผนผังของระดับหน้าที่ “Function” ของชิ้นส่วนในระดับต้น กลาง และท้าย

9.       Work Shop1 การให้คำนิยามหน้าที่“Function“ของผลิตภัณฑ์และวิธีการเขียนแผนผังของ ระดับหน้าที่ “Function” ของชิ้นส่วนในระดับต้น กลาง และท้าย (ขั้นตอนที่ 3)

10.   Work Shop2 ฝึกการใช้ตารางความสัมพันธ์ของหน้าที่“Function“ กับต้นทุน พร้อมทั้งกำหนด หน้าที่“Function“ ของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาทำกิจกรรม Kaizen (ขั้นตอนที่ 3)

11.   Work Shop3 ฝึกการจัดทำแผนการปรับปรุง Kaizen ของหน้าที่“Function“ของผลิตภัณฑ์ที่จะทำกิจกรรม Kaizen (ขั้นตอนที่ 4)

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

อบรม 1 วัน  จำนวน  6  ชม.

 

ผู้ที่ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

 

 


     

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992/064-325-4946

Line : 096-669-5554/ dtntraining

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้