New
Best Seller

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม...สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writing

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Share

หลักการและเหตุผล

              การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่าง ๆ  จึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองใหทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดกลยุทธการวางแผนการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  การพัฒนาปรับปรุงการทานให้ดีขึ้น  ซึ่งจะต้องจัดประชุม มีกระบวนการจดบันทึก และเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

              การจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการประชุม  การจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจตรงตามหลักการ พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้การประชุมนั้น  ๆ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การฝึกอบรมจึงเน้นให้เห็นความสำคัญถึงเทคนิคการจดรายงานการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์    

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และความเข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องตามเทคนิคการเขียนรายานการประชุมอย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะตามหลักการเขียนรายงานการประชุมที่ดี และพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร

3.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม

1.         แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุม

§  คุณสมบัติของผู้จดบันทึกและการเขียนรายงาน

§  ประเภทของรายงานการประชุม

2.         ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของรายงานการประชุม

3.         ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม

4.         การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม

5.         รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมทางการและไม่ทางการ

§  ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนแบบทางการและไม่ทางการ

6.         วิธีการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

§  ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม

§  กรณีศึกษา ศึกษารูปแบบการเขียน ภาษาที่ใช้เรียบเรียงในรายงานการประชุม

7.         การใช้ภาษาเขียนและการเรียบเรียงในรายงานการประชุม

8.         การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม

§  WORKSSHOP ฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาและเรียบเรียงรายงานการประชุม

9.         เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

§  คิดก่อนลงมือเขียนตามหลักการ 5W1H

§  วางเค้าโครงแบบ 3 ส่วน

§  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

10.    สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย          { กิจกรรม และเกม           { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์         { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


 

 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้