ทักษะหัวหน้างานมือโปรฯ เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วันศุกร์ที่  17   พฤษภาคม  2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

หลักการและเหตุผล

            สำหรับในยุคปัจจุบันการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำในองค์กร ต้องยอมรับว่า หนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม แลไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันผู้บริหาร หัวหน้างานต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต  การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน  และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้

            การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เราต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การทำผลงานให้ยอดเยี่ยม ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การมีคุณธรรม  จริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง

 
วัตถุประสงค์:

1.       ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหัวหน้างานแนวใหม่ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

2.       ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.       ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ การเป็นผู้บริหารหรือหรือหัวหน้างานต้องมี 3 เก่ง 1.เก่งงาน 2.เก่งคน  3.เก่งคิดรวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่อผู้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายได้

4.       ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน การติดตามงาน  การประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม: 

 1.       เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร

2.       เรียนรู้ความหมายและความสำคัญหัวหน้างานแนวใหม่  ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

3.       เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในความเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบัน

4.       เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5.       การเรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำทีดี 3 เก่ง  เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และภารกิจ 3 รู้  ที่ผู้นำควรที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ

6.       เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี (การบังคับบัญชาที่ดี  การวางตนเอง การสร้างสัมพันธ์ ความผูกพันที่ดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร)

7.       เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม  (ร่วมใจ  ร่วมคิด ร่วมทำ) การแก้ไขปัญหาในการทำงาน

8.       เรียนรู้การวางแผนปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ

9.       เรียนรู้การสื่อสารที่ดี   การสอนงาน การประสานงาน  การประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย

10.   สรุป  ถาม ตอบ


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก  หัวหน้างานในองค์กร  ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 
วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.       ผู้เข้าอบรมรู้และสามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2.       ผู้เข้าอบรมมีทักษะ ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ

3.       ผู้เข้าอบรมนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดผลงานตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ

 

ระยะเวลาอบรม :  จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้