ยืนยันอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

หลักการและเหตุผล

 
          องค์กรจะประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “คุณภาพ” ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น และต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงต้องมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีลักษณะของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์”

           ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA  หรือ “วงจรเด็มมิ่ง” (Deming Cycle)  ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming  เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการ PDCA และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กรนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันก็ตาม 
 

วัตถุประสงค์
1.0  เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในมิติของ PDCA

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงรูปแบบการวิเคราะห์เชิง PDCA

4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรม 


PART1 : หลักการและทฤษฎีของการทำงานด้วยวงจร PDCA 
-  นิยามของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานแบบมีความสูญเปล่าเกิดขึ้น

-  เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7ประการ ( 7 Wastes)

-  หลักการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่า 

-  ทำความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการคิดแบบ  SDCA และ PDCA 

-  ประโยชน์ของการทำ PDCA และจะทำได้เมื่อไหร่

-  ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของวงจร PDCA (7ขั้นตอน)

-  ตัวอย่างลักษณะ/รูปแบบงานที่สามารถนำกระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ได้ 

PART2 :  เริ่มต้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการวางแผน(P)และกำหนดแนวทาง(D)

-  หลักการกำหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก SMART

-  ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้งานมักจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

-  P : Plan เครื่องมือช่วยการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 5W1H  4M เป็นต้น

-  D : Do หลักการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่วางแผนไว้

-  Workshop : ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนกับงานของท่าน 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือตรวจสอบ(C)และปรับปรุง (A)

-  หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

-  C : Check หลักการตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีนัยสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

-  เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น แผนภูมิก้างปลา  Why Why Analysis (5Why) เป็นต้น

-  A:Act หลักการกำหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไข/พัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

-  ความหมายของกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)

-  การประยุกต์ใช้ A3 report  กับ PDCA  style  Toyota - way

-  Workshop: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือและ PDCA กับสถานการณ์จริงในการทำงาน 

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้