New
Best Seller

ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 24เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

Share

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานอย่างมีขั้นตอน ใช้เกณฑ์มาตรฐานอย่างมืออาชีพให้เป็นทิศทางเดียวกัน

2.       เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครโดยการกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวิธีการประเมินผลผู้สมัครว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หรือไม่

3.       เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร และการบริหารขององค์กร โดยอาศัยสภาพการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร

หัวข้อการอบรม

1.         ความสำคัญ และแนวทางของการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง

2.         การใช้เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหา คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานด้วย Competency Based

3.         การเลือกเครื่องมือและแบบทดสอบในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม   

4.         ตัวอย่างและกรณีศึกษาการเรียนรู้ Competency Based เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์ผู้สมัคร 

      งานจากเลือกใช้เครื่องมือและแบบทดสอบต่างๆ

     ตัวอย่าง 1 :  แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) 8 ด้าน

     ตัวอย่าง 2 :  แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership) 7 ด้าน

     ตัวอย่าง 3 :  แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย  (Service and Selling) 7 ด้าน

              ตัวอย่าง 4 :  แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 5 ด้าน

5.         การประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือก 3 หลักการ

§  CAN DO (ความรู้ และทักษะ)

§  WILL DO (ทัศนคติ)

§  WILL FIT (บุคลิกภาพ)

6.         การดำเนินขั้นตอนในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

§     ก่อนการสัมภาษณ์

§     ระหว่างการสัมภาษณ์

§     หลังการสัมภาษณ์

7.         WORKSHOP : การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และฝึกการวิเคราะห์คำถามและผลลัพธ์ที่ได้ตามค่าชี้วัดที่มีทิศทางเดียวกัน (Recruit by Competency Based) กิจกรรมตัวอย่าง “COMPETENCY BASED INTERVIEW ROLE PLAY” เพื่อฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการจัดการคัดเลือกให้เหมาะสมตามหลักการ CAN DO, WILL DO และ WILL FIT

8.         เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้ STAR ให้ถูกต้องตาม Recruit by Competency Based

§    Step 1 Situation & Task

§    Step 2 Action

§    Step 3 Results

9.         การตั้งคำถามการสัมภาษณ์เพื่อหาความเป็นตัวตนและพฤติกรรมของพนักงานอย่างแท้จริง

10.   ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

11.   ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม         { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้