ผู้นำ กับบทบาทในการสร้างผู้นำอย่างมืออาชีพ (Coaching to be Leadership)

คุณสมบัติสินค้า:

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม  2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

วัถตุประสงค์

1.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำได้อย่างถูกต้อง

2.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถระบุองค์ประกอบของการพัฒนาภาวะผู้นำได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

3.         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถระบุแนวทางในการนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามสถานการณ์ต่าง ๆ

 

หัวข้อการอบรม

1.         ภาวะผู้นำคืออะไร?

a.         ความหมายของภาวะผู้นำ

b.        ความแตกต่างระหว่างการนำกับการจัดการ

2.         ภาวะผู้นำประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง?

a.         สมรรถนะ 3 ด้านในตัวของผู้นำ (บริหารตน, บริหารความสัมพันธ์, บริหารผลสำเร็จ)

b.        รูปแบบการใช้อำนาจ 3 ประเภทในตัวผู้นำ

3.         บทบาทของผู้นำ

a.         Path Finding (หลอมรวมทิศทาง)

b.        Integration (บูรณาการรอบด้าน)

c.         Empowerment (ปลดปล่อยพลัง)

d.        Modeling (เป็นเยี่ยงอย่าง)

 

วิธีการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

            เพื่อให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา” (Coaching to be Leadership) เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ แนวทางในการฝึกอบรมจึงประกอบไปด้วยวิธีการตามสัดส่วนดังนี้

1.         การบรรยายประกอบตัวอย่าง                 20%

2.         กิจกรรมการระดมความคิดและนำเสนอ     50%

3.         การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ที่กำหนดให้     30%

 

ระยะเวลาและกำหนดการ

              การฝึกอบรมในหัวข้อวิชา “แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา” ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง ดังรายละเอียดกำหนดการต่อไปนี้

เวลา
หัวข้อ
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.
เกริ่นนำภาพรวมของหลักสูตร

การบรรยายประกอบตัวอย่าง “ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำ” โดยอาจารย์กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส
10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
การบรรยายประกอบการระดมความคิด “องค์ประกอบของการพัฒนาภาวะผู้นำ”
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
การบรรยายประกอบการระดมความคิด “บทบาทของผู้นำ”
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
การนำเสนอผลการระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะโดยวิทยากร

สรุปการเรียนรู้และพิธีปิดการฝึกอบรม
หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

 
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้