ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. สมัคร 5 จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น

Share

วันศุกร์ที่  22  มีนาคม  2567 เวลา 09.00-16.00 น. วัตถุประสงค์

1.           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2.           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

3.           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

4.           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

5.           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรม

ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

1.         ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

§  ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

§  ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

§  ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง 

2.         กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

§  PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

§  INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

3.         ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จ

ขององค์กร  

§  ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

§  ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

§  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

§  การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

§  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”

ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

1.           ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception) 

§  อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน

§  เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

§  รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

2.           การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

§  การออกความคิด (Concept)

§  การกำหนดกระบวนการ (Process)

§  การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

3.           ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

§  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

§  ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ

§  กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง

§  การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)

WORKSHOP  ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้  “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) 

4. 

5.ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี

   ศิลปะ “ART” A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

 R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน

                        ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

                                T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย     { กิจกรรม และเกม         { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์     { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้