วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control)

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

Onsite Training / Online by Zoom 
  หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

(Production Planning & Control)


                              วันพุธที่  21  มิถุนายน 2566
 เวลา  09.00 -16.00  น.     

สถานที่ Rembrandt Hotel Bangkok สุขุมวิท ซอย 18-20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง

สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หัวข้อการสัมมนา

หลักการและเหตุผล

                  ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :

1.          มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  

2.          เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

เนื้อหารายละเอียดหลักสูตร

Ø พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

>  ปัจจัยการผลิต (Input)     

>  กระบวนการผลิต (Process)

                               >  ผลผลิต (Output)

Ø การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

                               > ประเภทของการพยากรณ์

                               > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า   

Ø การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ     

                               >  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต

>  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ         

    ของลูกค้า

                               >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต

Ø การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ   

                               >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)        

                               >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

Ø เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

                               > ระบบ MRP                                                          

                               > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

Ø กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)  

                               >  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)

                               >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม       

Ø กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน

                               >  การจัดตารางการปฏิบัติการ

                               >  การกำหนดภาระงาน

                               >  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

Ø การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง

Ø สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน                

 

แนวทางการเรียนรู้ : 

  บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)    

  ถาม-ตอบ (Question & Answer)                                                    

  เรียนรู้จากกรณีศึกษา

  กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้     

กลุ่มเป้าหมาย :    วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน  หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต  
 


รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้