New
Best Seller

การควบคุมเอกสาร DOCUMENT CONTROL ในระบบ ISO 9001:2015

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

Share

หลักการและเหตุผล
           ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ   และสิ่งที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการบริหารเอกสารตามข้อกำหนด ทุกคนและทุกแผนกมีส่วนเกี่ยวข้อง  และการทำหน้าที่ของ DCC เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องควบคุมเอกสารในระบบให้มีคุณภาพ    คือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เอกสารในองค์กรในระบบ ISO และบางเอกสารใช้อ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ และเป็นความลับขององค์กร  เราจึงต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ รวมถึงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO ขององค์กรก็ให้ความสำคัญในระบบเอกสารและข้อมูล

เราต้องเข้าใจเอกสารที่เป็นฉบับจริงและการจัดเก็บที่เหมาะสม การแจงจ่าย การควบคุม การเข้าถึงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ที่ถูกต้อง การจัดการบริหารงานเอกสาร (Document Management) และข้อมูลได้ตามข้อกำหนดของระบบ ISO มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


วัตถุประสงค์

1.       ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการเขียน Flow Chart  การรหัสเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลที่เป็นระบบ และได้ตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001 อย่างมีประสิทธิภาพ

2.       ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการระบบ ISO 9001:2015

3.       ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ วิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก

4.       ผู้เข้ารับการอบรมเข้าแนวทาง วิธีการควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ Hard Copy และเก็บเอกสารเป็นดิจิทัล ตั้งชื่อไฟล์อย่างถูกต้องและเหมาะสม


เนื้อหาหลักสูตร:

Module # 1  การจัดการเอกสารและข้อมูลในระบบ ISO 9001:2015

§  เอกสารข้อมูลที่กำหนดเป็นมาตรฐานในระบบ ISO 9001

§  เอกสารข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานคุณภาพในองค์กร

§  เรียนรู้โครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ การตั้งรหัสเอกสารในระบบอย่างเหมาะสม

§  วิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก

Module # 2  ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมเอกสาร และกระบวนการในการดำเนินการในระบบคุณภาพ

§  เทคนิคและวิธีการในการจัดทำและปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนดของระบบ ISO

§  การควบคุมเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องตามระบบ ISO 9001

§  จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลที่เป็นระบบ และได้ตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001

§  เทคนิคการจัดเก็บไฟล์เอกสารในระบบคุณภาพแบบดิจิทัล การตั้งชื่อไฟล์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

§  ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้าง การทำดัชนีในการแสกนในการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

§  ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบคุณภาพ

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

รูปแบบการฝึกอบรม

  - การบรรยายแบบมีส่วนร่วม        
  - การถาม-ตอบ ยกตัวอย่าง
  - Workshop      

กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานปฏิบัติงาน  หัวหน้างาน ธุรการ  สำนักงาน  ควบคุมเอกสาร

 

 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/064-325-4946

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ  และที่อยู่
Promotion and Development of Human Resources Center Co.,ltd.  (Head Office)
171/162 Soi Phutthabucha 39 Yak 1-1 , Bangmod, Thung Khru, 
Bangkok 10140
Tax. 010 5555 113 021                   


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้