April 2024

New
Best Seller

สมัคร 5 ลดเพิ่มอีก 3,900.- ทันที

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ยืนยันอบรม การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับ ISO ทุกระบบ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,000 ฿4,000
 

 

New
Best Seller

การจัดทำและควบคุมเอกสาร Document Control สำหรับ ISO ทุกระบบ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เตรียมความพร้อม.... ร่าง พรบ. วิชาชีพ HR กับอีก 2 กฎหมายสำคัญ ห้ามพลาด !!!

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ

วันพุธที่ 24เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.) เลื่อนเปิดอบรมเป็นวันที่ 3 พ.ค. 67

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7 Q

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปัง ยอดดังอย่างมืออาชีพ

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR New Comer)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN Company Secretary to 4 Generation Boss

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และหัวหน้างาน ยุคใหม่

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New
Best Seller

สมัคร 5ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!! มีตัวอย่าง >> การออกหนังสือเลิกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย“ ฟรี ” ทุกข้อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 มีตัวอย่าง : คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดี กรรมการสหภาพฯและกรรมการลูกจ้าง ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 40 มอบให้ “ ฟรี”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 มีตัวอย่าง : คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดี กรรมการสหภาพฯและกรรมการลูกจ้าง ข้อที่ 27 ถึงข้อที่ 40 มอบให้ “ ฟรี”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 “ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย” สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,000 ฿4,000
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

New

สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 3,600.- หรือสมัคร 5 จ่าย 4 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,900 ฿3,900
 

 

หลักสูตรน่าสนใจ

Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้