Performance Management

คุณสมบัติสินค้า:

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

 

หลักการและเหตุผล 

        ปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการสร้างผลงาน พนักงานทุกคนในองค์กรต้องแข่งกันสร้างผลงานให้เกิดขึ้นในองค์กร แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ หัวหน้างาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน (Performance) การสอนงานเพื่อให้พนักงานสร้างผลงาน และในที่สุดจะต้องทำการประเมินผลให้พนักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได้ หากหัวหน้ามีความเข้าใจเรื่องการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะสามารถสร้างผลงานได้มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่ได้ผลงานแล้ว หัวหน้างานจะสามารถนำผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมการสร้างแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเป้าหมาย สามารถอธิบายหลักการการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กรให้ได้เกิดผลสูงสุด

 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเป้าหมาย สามารถกำหนดหรือระบุความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารผลการปฏิบัติงานกับความสามารถ (Competency) ของพนักงานได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นของการพัฒนา

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเป้าหมาย สามารถระบุความเชื่อมโยงของกรอบการบริหารผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กรสู่การบริหารในระดับหน่วยงาน และระดับงาน

 
หัวข้อการอบรม

          1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

          2. ความแตกต่างระหว่าง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” และ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” (Performance Appraisal VS Performance Management)

          3. หลัก 3A ในการบริหารผลสัมฤทธิ์โดยผู้บริหาร (Assure Assist Advice)

          4. การกำหนดวัตถุประสงค์แบบ SMART (SMART Objectives)

          5. เครื่องมือวัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator)

          6. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ได้ ผลการปฏิบัติงานสูงสุด (Constructive Feedback)

          7. เครื่องมือในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของพนักงาน บนพื้นฐานของความสามารถ (Competency)

 
หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวเป็นเพียงโครงร่างเบื้องต้น (First Draft) เท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และประเด็นที่ปรับเปลี่ยน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่อย่างใด


ระยะเวลาอบรม 1 วัน   วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

อบรม 1 วัน  จำนวน  6  ชม.

 

 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้