OKRI For Achievement Sustainable

คุณสมบัติสินค้า:

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

 

หัว้อการสัมมนา 

              KPI (Key Performance Indicators) คือเครื่องมือที่หลาย ๆ องค์กรนิยมนำมาใช้ในการวัดผลสำเร็จเพื่อการประเมินผลงาน ส่วน OKR (Objectives and Key Results) เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบัน จะเริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุก่อน และเน้นใช้ไปในทางพัฒนาองค์กร ดังนั้นหากนำเครื่องมือทั้งสองมาใช้ร่วมกัน ย่อมเกิดกระบวนการบริหารที่บูรณาทั้งทั้งด้านความสำเร็จและการพัฒนาไปพร้อมกัน จึงเกิดเป็นเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า OKRI  (Objectives and Key Results Performance Indicators for Achievement) ที่จะทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)   เพื่อให้เข้าใจหลักการและความสำคัญในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
2)  เพื่อเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงานอย่างบูรณาการ และสอดคล้องกันทั้งองค์กร

3)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KPI และ OKR อย่างแท้จริง

4)  เพื่อสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานที่เหมาะสมกับองค์กร/หน่วยงานของตนเองได้

5)  เพื่อรู้ถึงแนวทางในการนำ OKRI  มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาร่วมกัน
 

เนื้อหาของหลักสูตร

* แนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานองค์กรสมัยใหม่

* กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการ

· กลยุทธ์คืออะไร จำเป็นต่อองค์กรอย่างไร และแนวทางกำหนดกลยุทธ์แต่ละระดับ  

· เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) จุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้อง  

· การแปลงวิสัยทัศน์(Vision) , พันธกิจ(Mission), วัตถุประสงค์(Objective) เป็นเป้าหมายและกลยุทธ์

· เทคนิควิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร กลยุทธ์ สู่แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้วยผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

·     เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับขององค์กร

Workshop  : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และเขียนผังแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

* ภาพรวมและความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่าง OKR (Objectives and Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators)

* ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ

·     หลักการกำหนด Objectives and Key Results แบบฉบับ OKR

·     ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำหนด OKR เช่น จำนวน Objectives, จำนวน Key Results เป็นต้น

Workshop : การกำหนด Objective และ Key Results ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร

* แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด KPIs 

·    ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

·    ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

·    เทคนิคการจัดทำ KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน

Workshop : การกำหนด KPIs ตาม OKR ที่กำหนด

* เมื่อบูรณาการ OKR กับ KPI รวมเป็น OKRI  เครื่องมือใหม่ในการบริหารเพื่อมุ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

* กระบวนการจัดทำ OKRI ระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับ Vision , Mission และเป้าหมายของธุรกิจ

* กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ OKRI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่หรืองานประจำ  

       Workshop : การออกแบบและกำหนด OKRI ระดับฝ่ายงาน / หน่วย และตำแหน่งหน้าที่

* กรณีศึกษา พร้อมไฟล์ตัวอย่าง สำหรับการจัดทำ OKRI เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร

* OKRI กับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส

* ปัญหาและข้อควรระวังในการทำ OKRI


กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้าหน่วยงาน ผู้จัดการทุกระดับในองค์กร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  

วิธีการอบรม

-   การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

-   อภิปรายกลุ่ม

-   Case Study  และ Workshop


ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

อบรม 1 วัน  จำนวน  6  ชม.

 

 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้