การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณสมบัติสินค้า:

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

 

หลักการและเหตุผล

            ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตในระดับต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
              หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารการผลิตแก่หัวหน้างาน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำหลักการที่ได้อบรมไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ สร้างนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และช่วยในการพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารการผลิตสมัยใหม่
2. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารการผลิตของหัวหน้างานอย่างรอบด้าน
3. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้
4. มีความรู้และความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
หัวข้อการอบรม
1.ภาพรวมของการผลิตและงานบริการ
- ความอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน
- ปัจจัยที่สำคัญของ กำไร รายได้ และต้นทุน ในองค์กร
- ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของโลกต่อผลกระทบขององค์กรในปัจจุบัน
2. การบริหารการผลิต คืออะไร?
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
- ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
- การวางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
- ปัจจัยการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
3. รู้จักกระบวนการผลิตของเราดีแล้วหรือยัง?
- ปัจจัย ตัวแปร และตัวชี้วัดความสำเร็จในสายการผลิต
- SIPOC Model
- ความสำคัญของลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
4. การเพิ่มผลผลิตทำอย่างไร?
-การเพิ่มผลผลิตกับการลดต้นทุน 
-ทำไม? ต้องเพิ่มผลผลิต
- แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
- องค์ประกอบในการเพิ่มผลิต
5. แนวคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
- สาเหตุของปัญหา และแนวคิดการจัดการปัญหา
- การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
การลดความสูญเสีย 7 ประการ
การลดความสูญเสีย 16 ประการ
- เครื่องมือทางด้านคุณภาพ
- แนวคิกและหลักการแก้ไขปัญหา
- การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพอย่างสร้างสรรค์
- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการบริหารปรับปรุงด้วย PDCA และ SDCA(พื้นฐานของทุกกิจกรรม) 
6. กิจกรรมที่นิยมใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมีอะไรบ้าง?
- รู้จัก 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
- รู้จัก ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- รู้จัก ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน
- รู้จัก การลดของเสียเป็นศูนย์ด้วยเทคนิค Poka-Yoke
- รู้จัก การบริหารด้วยสายตา Visual Control
- รู้จัก การแก้ไขปัญหาในหน่วยงานด้วย กิจกรรม QCC
- รู้จัก การบริหารการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม
7. Workshop การแก้ไขปัญหาของเสียในการผลิต
8. สรุป / ถาม-ตอบ
หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
 


ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจ


ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

อบรม 1 วัน  จำนวน  6  ชม.

 

 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้