การจัดทำ Training Roadmap และ IDP เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

คุณสมบัติสินค้า:

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

Share

สมัคร 5 ท่าน จ่ายแค่ 4 ท่านเท่านั้น !!!

หลักการและเหตุผล


          แผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

 วัตถุประสงค์

-         เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap
-         เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)
-         เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP
-          สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

หัวข้อการอบรม

1. องค์ประกอบและกระบวนการจัดทำ Training Roadmap
·  การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร 
·   Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร  มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร ?
·  แหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ในการจัดทำ Core Competency  & Managerial Competency
·  การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Competency)
·  หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path)
·  Competency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency
Workshop: การจัดทำ Training Road Map ตามหลัก Competency

2.  แนวคิด และกลักการของ Individual Development Plan : IDP
·          แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร มีความสำคัญและวัตถุประสงค์อย่างไร
·          บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
·  ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan และลักษณะที่ดีของ IDP

3.  การประเมินหาช่องว่างสมรรถนะ(Gap Assessment) เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล

4.  การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับช่องว่างของ Competency แต่ละประเภท

5.    การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน
o  เครื่องมือและวิธีการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
o  เครื่องมือและวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)
Workshop: การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)

6.    การพัฒนาพนักงานให้มี Multi-Skills
o  ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
o  ขั้นตอนการจัดทำ Multi-Skills

7.    การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP (IDP Monitoring)

8.    แนวคิดและความแตกต่างของการจัดทำ IDP ตาม Career path , Successor Plan และ Talent Management

     

 วิธีการฝึกอบรม

-   การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

-   อภิปรายกลุ่ม

-   กรณีศึกษา (Case Study) และ ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 

เหมาะสำหรับ

·       ผู้บริหารองค์กร  หน่วยงาน  หัวหน้างาน

·       หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

 ระยะเวลาฝึกอบรม    1        วัน 


    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้