การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน

คุณสมบัติสินค้า:

วันที่ 30 มกราคม 2567

หมวดหมู่ : January 2024

Share

วันที่ 30 มกราคม 2567 หลักการและเหตุผล

ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของบริษัทที่จะใช้ในการ บริหารและควบคุมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด  ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลาย ๆ แห่งยังคงสับสนและไม่เข้าใจถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้อง  รวมถึงยังไม่เข้าใจแนวทางในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนที่ออกแบบไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนในภาพรวมไม่ส่งผลต่อการดึงดูดและรักษาพนักงาน

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.         สามารถวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อมาตรการในการจูงใจพนักงาน

2.         สามารถประเมินค่างานของตำแหน่งต่าง ๆ

3.         ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนในเบื้องต้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง

 

หัวข้อการอบรม

1.         โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร  มีความสำคัญอย่างไรในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร  ทำไมต้องทำโครงสร้างเงินเดือน

2.         วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจปัจจัยแวดล้อมโครงสร้างองค์กร และ Job Analysis & Job Description ของตำแหน่งงานต่าง ๆ

3.         แนวคิดและความหมายของค่าตอบแทน และการจ่ายตามตำแหน่ง จ่ายตามตัวคน และจ่ายตามความสำเร็จ

4.         หลักการบริหารค่าตอบแทน

5.         ขั้นตอนการทำโครงสร้างเงินเดือน

Ø การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

6.         การประเมินค่างานโดยวิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pair Comparison)

7.         หลักการคำนวณกระบอกค่าจ้าง

8.         การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure Designed)

9.         เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

Ø แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

Ø การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ต้น”

Ø การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน

Ø ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” เพื่อไม่ให้เงินเดือน “คนใหม่” สูงกว่าเงินเดือนคนเก่า

10.     การประเมินค่างาน (Job Evaluation) วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ

Ø การจัดลำดับงาน (Job Ranking)

Ø การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)

Ø การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)

Ø การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)

 

รูปแบบการอบรม

บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง
 
 
    

ายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ

โทร  096-669-5554/090 645 0992

Line :  jiwtraining   

dtntraining456@gmail.com

 
 
รายละเอียดการชำระเงิน
      *โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
       * บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0

      กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : jiwtraining

      หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com
การหัก ณ ที่จ่าย   (1% หรือ 3%)

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร  10140 
 

รายละเอียดการชำระเงิน

*โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 
* บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0
* กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in

   มาที่  Line  : jiwtraining    หรือ mail  : dtntraining456@gmail.com

* กรุณาหัก ณ ที่จ่าย  3 % 

ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   (สำนักงานใหญ่) 

เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021


เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ  10140 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้