วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 หลักสูตร การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ  RoHS V2.1, REACH และ QC080000

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

  หลักสูตร การจัดการสารต้องห้ามตามระเบียบ 
RoHS V2.1, REACH และ QC080000

                              วันศุกร์ที่  23  มิถุนายน  2566 
 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

สถานที่ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์ชาตรี  วัชรมาศหาญ

สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

            ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  มีการใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต  ซึ่งสารเคมีเหล่านั้นมีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ เช่น การก่อให้เกิดมะเร็ง  เป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์  ประเทศผู้บริโภคจึงได้คำนึงถึงการควบคุมการใช้สารเคมี เพื่อให้กระทบน้อยที่สุด  หรือ  ห้ามการใช้สารเคมีที่มีความเป็นอันตรายสูง  มายังผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ดังนั้น  องค์กรในฐานะอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน  จึงจำเป็นต้องทราบระเบียบดังกล่าว  และปฏิบัติ ได้อย่างสอดคล้อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

 
วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  มีความเข้าใจในรายละเอียดและความเป็นอันตรายของสารต้องห้ามในปัจจุบัน  รวมถึงแร่บางชนิดที่ประเทศผู้นำเข้าไม่ต้องการให้มีในผลิตภัณ์ฑ

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดทำในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรนั้ ๆ  เพื่อติดตาม  ตรวจสอบ  ยืนยันรับรองการปลอดสารต้องห้ามและแร่แห่งความขัดแย้ง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

            ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 
หัวข้อการอบรม  (อบรม 1 วัน)

8.30 – 9.00 น.               ลงทะเบียน

9.00 - 10.30 น.             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี ในปัจจุบัน และอนาคต

                                    การจัดการสารต้องห้ามตาม RoHS V2.1

-          ระเบียบ RoHS  คืออะไร  มีความสำคัญอย่างไร

-          สารต้องห้มมและปริมาณตามระเบียบ  RoHS V2.1 (10 ชนิด)

10.30 - 10.45 น.            พักเบรก

10.45 – 12.00 น.           การจัดทำ Technical Data  ตามระเบียบ  RoHS V2.1

                                    การทดสอบสารต้องห้ามตามระเบียบ  RoHS V2.1

                                    วิธีการอ่านผลทดสอบ  Test Report

                                    Workshop การคำนวนปริมาณสารต้องห้าม

12.00 น. -13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.             REACH  คืออะไร ?

                                    - วัตถุประสงค์ของ REACH  และสาระสำคัญของ REACH

                                    - สารเคมีที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  REACH

                                    - ความแตกต่างระหว่าง SVHC กับ SVHC-C

                                    - ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH

14.30-14.45 น.             พักเบรก

14.45-16.30 น.             QC080000  และการประยุกต์ในองค์กร

                                    - ขั้นตอนการประเมินสารต้องห้าม และบัญชี

                                    - การพิจารณาความต้องการของลูกค้า

                                    - การออกแบบกระบวนการผลิตก

                                    - การจัดซื้อ จัดจ้าง

                                    - การตรวจสอบ ยืนยันผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ

                                    - การสร้างความสามารถและตระหนักต่อพนักงาน

                                    - การควบคุมการผลิต

                                    - การตรวจปล่อยและจัดการเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

                                    - การตรวจติดตามภายใน และการทบทวนฝ่ายบริหาร

16.30 น.                       Post Test

 

การประเมินผล

    การทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม (Post Test)

    มีการทำ Workshop  ระหว่างการอบรม

ระยะเวลาอบรม :

จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้