วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 หลักสูตร เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening and Catch the Issue Techniques

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : All product

Share

  หลักสูตร เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Listening and Catch the Issue Techniques


  วันจันทร์ที่  10  กรกฎาคม  2566
 เวลา  09.00 -16.00  น.

สถานที่ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร  : อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

สมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!


หลักการและเหตุผล

การสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสาร เป็นรูปแบบที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีอาณาเขต หรือพรมแดนที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ “คน หรือมนุษย์นั่นเอง อย่างเช่นคนบางคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในสังคม มีความรู้ ความสามารถมากแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน  ความขัดแย้ง  นอกจากนี้ การฟัง การถาม และการจับประเด็นการสื่อสาร ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน เพราะว่าจะทำให้มีการสื่อสารไม่ตรงประเด็นที่สื่อออกไป ไม่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารได้ อันจะนำมาสู่ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การสื่อสารโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟัง การถาม และการจับประเด็นการสื่อสารให้ตรงประเด็น ตรงความเข้าใจ และตรงจุดมุ่งหมายโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

สามารถคิดวิเคราะห์การฟัง การจับประเด็นได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน
เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็น และการสื่อสารที่ตรงประเด็นกับที่สื่อออกไป มีความเข้าใจตรงกัน
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วัน (9.00-16.00 น.)

 หัวข้อการอบรม

1)            ความสำคัญของการฟัง และการจับประเด็น ?

**Workshop :  ปัญหาของการฟัง และการจับประเด็น

2)            ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อใจและยอมรับการสื่อสาร

3)            จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร

4)            ความหมายและความเข้าใจในทักษะการฟัง

5)            ระดับของการฟังที่สื่อได้หลายความหมาย

6)            เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

7)            ทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นการสื่อสาร

**Workshop :  ฝึกทักษะการฟังจากตัวอย่าง

8)            การฟังที่แย่ที่ต้องหลีกเลี่ยง

9)            สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการฟัง

10)       เทคนิคการจับประเด็นให้ได้ใจความสำคัญ

**Workshop :  ฝึกทักษะการจับประเด็นจากตัวอย่าง

11)       การคิดรวบยอดที่มีผลต่อการจับประเด็น

12)       ทักษะการถามเพื่อต้องการจับประเด็นจากการฟัง

13)       ทำอย่างไรเมื่อตอบไม่ตรงประเด็นจากการถาม

14)       ทักษะการทวนความและการตัดบท

 

ผู้เข้าฝึกอบรม  พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 
1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     096-669-5554   Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter

www.dtntraining.com ,E-mail : dtntraining456@gmail.com  

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : dtntraining456@gmail.com   Line : jiwtraining (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

  
 
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้