ประวัติ วิทยากร  อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรอิสระ   และที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
ด้านการวางระบบงานเอกสาร ด้านงานบริการ
การสื่อสาร  การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
image

   อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์  

การศึกษา
            ปริญญาโท   กำลังศึกษา ป.โท นวัตกรรมการสื่อสารมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
            ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            Certificate Customer Service Dynamic / Customer Relation Management
            Certificate Big Presentation / Train the Trainer
            Certificate Coach (Thai Coach รุ่น 3)
            HROD สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
            Certificate International Certificate Trainer Points of you (Israel) Coaching card  ,
            Certificate Practitioner Points of you (Level 2) ,
            Certificate Foundations of Action Learning  etc.   

กลุ่มหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ :
            กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า ในงานบริการ (Service Mind)
            เทคนิคการรับโทรศัพท์และบุคลิกภาพในการต้อนรับแขกที่มาติดต่อ
            การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
            การบริการหลักการขาย (After sale service)
            การรับคำร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
            การพัฒนาทักษะงานบริการสำหรับพนักงานขับรถ และส่งสินค้า
            การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
            การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามลูกค้า
            ทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน
            ทักษะหัวหน้างานที่เจ้านายไว้วางใน ลูกน้องยอมรับ (Supervisor Skill)
            ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like
            การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)
            5ส สำหรับสำนักงานและการทำงานเพื่อให้ได้คุณภาพ
            การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ (Effective Document Management)
            การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Reporting)
            การจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ) (Budget Management)
            เทคนิคการสอนงานลูกน้องให้ได้งานตามเป้าหมาย (Effective Coaching Techniques)
            ทักษะการโค้ช (coaching) สำหรับหัวหน้างาน
            ทักษะหัวหน้างานที่เจ้านายไว้วางใน ลูกน้องยอมรับ (Supervisor Skill)
            ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership) และการทำงานเป็นทีม
            การบริหารเวลาเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย (Time Management)
            เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
            การสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
            เสริมทักษะบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในงานตนเอง
            การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
            การสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ
            การบริหารจัดการควบคุมเอกสารตามระบบสากล ISO 9001:2015 (Document control)
            ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO 9001 :2015  (ISO 9001:2015 Requirement)
            เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015  แบบมืออาชีพ

หลักสูตรน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้