ประวัติวิทยากร  อาจารย์พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ์
 
วิทยากรด้านการบัญชี-การเงิน
และที่ปรึกษาธุรกิจ
image

    อาจารย์พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ์    

ประวัติการศึกษา
             ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาการเงิน
             ประกาศนียบัตร Certified Tax Accountant
             ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
             การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( 90 ชั่วโมง)
             การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI
             การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy
             การบริหารจัดการบุคลากร สรรหา และจัดทำแผนในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักองค์กร และมีความคิดเชิงบวก
             โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
            การบัญชีอุตสาหกรรม
            เทคนิคการจัดทำงบประมาณ
            การขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมบีโอไอ
            การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมบีโอไอ
            กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ
            ขั้นตอนการขอ  VISA และ WORK PERMIT (ใบอนุญาตทำงาน) ที่ถูกต้อง  (VISA & / Work permit) 
            ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
            ภาษีอากรทั้งระบบ
            Tax for HR
            สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
            บริหารงานบุคคล สรรหา พัฒนา และรักษา

หลักสูตรน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้