ประวัติวิทยากร  ดร. ไมตรี บุญขันธ์
 
“นำความรู้ สู่ความสำเร็จ”
 
image

    ดร. ไมตรี บุญขันธ์  

การศึกษา
             Quality Management System:  Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
             Environmental management System: ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)
             ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
             ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
            ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)  
            ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement)
             ISO 9001: 2015 Requirement training course
             Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
             Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
             Continues Improvement by Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
             Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ
             5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
             PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA
             การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control
             7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
             Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
             จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness
             ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place
             จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness
             การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor
             การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity
             การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools  QC 7 Tools for cost reduction
             การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 
             การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why why analysis
             และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้