ประวัติวิทยากร  :  อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริการ และหัวหน้างาน
โดยมีความเชื่อว่า “โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนต้องพร้อมปรับตัวตลอดเวลา”  เครื่องมือที่จะทำให้คนตามทันการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง
image

   อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล  

ประวัติการศึกษา
           ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
           ปริญญาโท  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาศิลปศาสตร์
           ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
           ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

ประวัติการทำงานปัจจุบัน
            วิทยาอิสระ และที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน
            วิทยากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
            อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรที่บรรยาย
      หลักสูตร การจัดทำมาตรฐานการบริการ (Work Instructions)         หลักสูตร ภาวะผู้นำ VS หัวหน้า  
      หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ            หลักสูตร บริการด้วยหัวใจบริการ
      หลักสูตร การสื่อสาร การวางแผน และการมอบหมายงาน              หลักสูตร ทักษะหัวหน้ามืออาชีพ
      หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน               หลักสูตร Service Mind
      หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานด้วยหลัก DISC               หลักสูตร หัวหน้างาน 360 องศา
      หลักสูตร การบริการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก DISC                      หลักสูตร Train The Trainer
      หลักสูตร การจัดทำ JD & KPIs อย่างมีประสิทธิภาพ                       หลักสูตร พนักงานขายมืออาชีพ
      หลักสูตร การทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7Q                        หลักสูตร HR for Non HR
      หลักสูตร การทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 5Q                        หลักสูตร PDPA For HR
      หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562                                หลักสูตร The Ultimate HR
      หลักสูตร ทักษะการสอนงานของหัวหน้างาน                                  หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุก
      หลักสูตร บริหารตน บริหารคน บริหารงาน                                      หลักสูตร HR Newcomer
      หลักสูตร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน                  หลักสูตร หัวหน้างานมือใหม่
      หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย PDCA             หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ
      หลักสูตร นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่                                   หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างชาญฉลาด
      หลักสูตร ทักษะหัวหน้งานยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ                         หลักสูตร หัวหน้างานมือใหม่ที่ลุกต้องต้องการ
      หลักสูตร การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ                  หลักสูตร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน
      หลักสูตร เทคนิคการตั้ง KPI ให้ได้ตามเป้าหมาย                             หลักสูตร The Professional Trainer    
      หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างผลสำเร็จของงาน                   หลักสูตร ทักษะการบริการ 360 องศา
      หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร                     หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับกลาง
      หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ                 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุค 4.0

หลักสูตรน่าสนใจ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้